Privaatsussätted ja küpsisepoliitika

Veebilehe https://testeshop.eu isikuandmete vastutav töötleja on TesteShop OÜ (registrikood 14558303) asukohaga Heki tee 12/1-13, Haabneeme alevik, Viimsi vald 74001, telefon +372 5023 456 ja e-kiri info@testeshop.eu

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

  • kaupade ja teenuste hinnapäringud ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

  • klienditoe andmed.

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute ja tellimuste haldamiseks.

 

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup või teenus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

 

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

 

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

 

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

Õiguslik alus

 

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

 

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 

Isikuandmed edastatakse veebilehe klienditoele hinnapäringute, ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning teenuse kasutamisega seoses tekkinud küsimuste lahendamiseks.

 

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud makseteenuse pakkujale. 

 

Veebilehe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, mistõttu edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

 

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 

Isikuandmeid hoitakse Zone virtuaalserveris, mis asub Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

 

Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

 

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

 

Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele (nt makseteenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klienditoe vahendusel, kirjutades info@testeshop.eu.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@testeshop.eu.

 

Säilitamine

 

veebilehel saab päringuid saata ja oste sooritada ilma kliendikontota. Ostuajalugu säilitatakse kolm aastat, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

 

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

 

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

 

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 3 tööpäeva aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Ülekandmine

 

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kolme päeva jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Otseturustusteated

 

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

 

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@testeshop.eu.

Küpsisepoliitika

 

Veebileht  https://testeshop.eu kasutab küpsiseid. Ilma nõusolekuta salvestame ainult selliseid küpsiseid, mis on vajalikud veebisaidi toimimiseks. 

Küpsis (Cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse e-poe külastaja seadme (nt arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti) veebilehitsejasse. Küpsiste eesmärk on parema kasutajakogemuse tagamine ja nende kasutamine on tavapärane praktika.

Veebilehe poolt kasutatavad küpsised aitavad: 

  • toetada veebilehe toimivust;

  • talletada teatud ajaperioodiks registreeritud kliendi ostukorvi sisu;

  • tagada turvalise sisselogimise ja makselahendused;

  • Google Analytics tarkvara abil mõõta veebilehe külastatavust ja toiminguid lehel.
     

Klient võib alati oma veebilehitsejas muuta küpsiste kasutamise eelistusi ja küpsiste kasutamise nõusoleku tagasi võtta.

 

Vaidluste lahendamine

 

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (telefon +372 5023 456 ja e-kiri info@testeshop.eu). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).