E-KAUBANDUSE KOOLITUSED JA KONSULTATSIOONID

Millised on e-kaubanduse trendid ja praktikad?

Soovid head ja kiiret ülevaadet e-kaubandusega seonduvast või hoopis koolitada oma ettevõtte töötajaid? Oled õiges kohas! Saan Sulle abiks olla nii e-kaubanduse konsultatsiooni kui koolitusega. Vastavalt vajadusele on Sul võimalik osaleda avatud koolitustel või tellida ettevõttele sisekoolitus.

 

TesteShop on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner (vaata koolitusi).

 

Olen e-kaubandusega süvitsi tegelenud 14 aastat, nii e-kaupleja, valdkonna eestkõneleja kui konsultandina. Koos äripartneriga avasime 2008. aastal naisterõivaste e-poe  E-Butiik, mis tegutses edukalt 7 aastat. Valisime ärimudeliks omnikanali, kus lisaks e-poele opereerisime 120 m2 kauplus-ladu Tallinnas. Tänu isiklikule kogemusele e-kaubanduse ettevõtjana, mõistan hästi e-poe tööprotsesse arendusest digiturunduseni. Tean e-kaubanduse valu ja võlu selle juuretasandilt.

Valdkonna statistika, uuringute ja seadusandlusega puutusin lähemalt kokku Eesti E-kaubanduse Liidus, mida ligi 4 aastat juhtisin. See viis mind õigusteaduse õpinguteni Tartu Ülikoolis, et ettevõtjana paremini orienteeruda ühingu- ja lepinguõiguses ning e-kaubandusele kohalduvates sättetes. Olin e-kauplejate esindaja tarbijavaidluste komisjonis, mis lahendas nii riigisiseseid kui piiriüleseid tarbija ja kaupleja vahelisi lepingust tulenevaid vaidlusi. 

 

Saan Sulle abiks olla järgnevatel teemadel:
 

 • ülevaade e-kaubanduse tekkest tänapäevani 
  Sissejuhatus e-kaubandusse, kus räägin põgusalt e-kaubanduse tekkest ja esimestest e-poodidest maailmas, internetimulli lõhkemisest, e-kaubanduse algusaastatest Eestis ja e-kaubandusega seotud organisatsioonide kujunemisest. Lisaks käsitlen valdkonnale omaseid mõisteid ja äriprofiile. Vaatleme suurimaid e-kaubanduse turgusid maailmas ja nende eripärasid.

   

 • e-kaubanduse hetkeolukord ja trendid Eestis ning lähiturgudel
  Eesti e-kaubandus arvudes tuginedes Statistikaameti, Äriregistri ja Eesti Panga andmetele. Õpetan, kust ja kuidas leida valdkonnaga seotud usaldusväärset statistikat oma turupotentsiaali paremaks hindamiseks. Teen ülevaate tarbijaeelistustest e-poest ostmisel. Vaatleme, millised on välisriikide parimad praktikad ja milliseks kujunevad trendid Eestis.

   

 • e-kaubandust reguleeriv seadusandlus
  Räägin tarbijaõigustest ja e-kaubandusega seotud regulatsioonidest Eestis ja EU-s. Kirjeldan kogu müügiprotsessi e-kaubandusega seotud seadustest tulenevalt, alustades tarbijale tehtud pakkumusest e-poe kodulehe külastamiseks lõpetades järelteeninduse ja piiriülese pretensiooni esitamise õigusega. Toon näiteid tarbijavaidluste komisjoni kaasustest ja annan juhiseid tekkinud vaidluste lahendamiseks.

   

 • usaldusväärse e-poe tunnused
  Millised on usaldusväärse e-poe edutegurid? Kuidas teha e-poe taustauuringut ja ära tunda ebaaus e-pood (või koostööpartner)? Räägin lähemalt eksitavatest kauplemisvõtetest, millest e-poe tegevuses kindlasti hoiduda. Praktiliste näidete varal selgitan, kuidas äsja alustanud e-poena võita klientide usaldus ja südamed. E-poest ostlemine baseerub suuresti usaldusel, mille ehitamine on iga e-poe enda kätes.    
   

 • klienditeenindus e-poe alustalana
  Eestis tegutseb üle 5000 e-poe, neid tuleb ja läheb aasta jooksul sadu. Sellele lisanduvad üle 20 miljoni rahvusvahelise e-poe, mis teeb konkurentsis püsimise ka kõige tublimatele e-kauplejatele tõsiseks väljakutseks. Koolitusel keskendun klienditeenindusele kui e-poe alustalale, tutvustan rahvusvahelisi praktikaid ja toon näiteid nii heast kui halvast kogemusest. Koolituse eesmärk on kordusmüükide saavutamine läbi ootuseid ületava klienditeeninduse.

   

 • ülevaade erinevatest e-poe platvormidest
  Tutvustan Eestis enam levinud e-poe platvorme (WooCommerce, Magento, Voog, Shopify, Shoproller, Wix) ja annan praktilised juhised e-poe ärinõuete analüüsi teostamiseks. Selgitan e-poe arendusega kaasnevaid kitsaskohti ja annan nõuandeid orgaanilises otsingus paremate tulemuste saavutamiseks. Planeerimise etapp on e-poe arendamisel kõige olulisem, et vältida hilisemaid kulukaid õppetunde.

   

 • e-poe integratsioonid majandustarkvara, makse- ja tarnelahendustega
  Teen ülevaate erinevatest makse- ja tarnelahendustest e-poes. Toon välja maksumused ja teenustasud. Kas e-poodi peaks lisama kõik  turul leiduvad teenusepakkujad või piirduma vähemaga? Mille alusel valik langetada? Tutvustan võimalusi, kuidas korraldada e-poe laohaldus ja raamatupidamine.  

   

 • digiturundus e-kaubanduses
  Annan praktilised juhised e-poe digiturunduse strateegia koostamiseks. Vaatleme koos levinumaid digiturunduse kanaleid, hindame nende sobivust erinevatele e-kaubandusega seotud äriprofiilidele. Räägin levinumatest vigadest reklaamide seadistamisel ja teeme Google Ads ning Facebook Ads keskkonnas praktilise ülesande reklaamide käivitamiseks.  

E-kaubanduse konsultatsioonid

Sul on e-kaubandusega haakuv idee või küsimus, mida lähemalt arutada soovid? Oled lansseerimas e-poodi või hoopis keerukas vaidluses koostööpartneriga? Saan Sulle abiks olla! Minu lahendused lähtuvad Sinu ettevõtte vajadustest. 

🔍  konsultatsioon 60 €/tund (käibemaks ei lisandu)

E-kaubanduse avatud koolitused

Avatud koolitused toimuvad kord kuus etteantud teemadel ning need ei ole ühegi ettevõtte tegevusala spetsiifilised. Alustavale e-kauplejale soovitan osalemist avatud koolitusel või ärispetsiifiliste küsimuste korral konsultatsiooni. 

E-kaubanduse sisekoolitused

Sisekoolitus keskendub ettevõtte äriprofiilile ning koolituse sisu ja pikkus võib varieeruda vastavalt ettevõtte vajadusele.
 

 • e-kaubanduse lühikoolitus 60 min
  Sobib hästi seminari, konverentsi või teemapäeva ettekandeks. Publikut kaasav tempokas ettekanne võib olla kombineeritud erinevatest e-kaubanduse teemadest (statistika, seadusandlus, klienditeenindus) või käsitleda ühte teemat süvitsi. 60 min ettekanne sisaldab 10 min küsimustele vastamist.    

 • e-kaubanduse üldkoolitus 120 min
  Sobib hästi ettevõtte juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad valdkonnast paremat ülevaadet, kuid ei vaja detailidesse minekut. Ettekanne keskendub e-kaubanduse olulisematele aspektidele: e-kaubanduse kujunemine, hetkeolukord Eestis ja maailmas, trendid, kasutajakogemus, seadusandlus, lepingulised nüansid tarnijate ja koostööpartneritega, klienditeeninduse põhitõed ja kordusmüükide kasvatamine. 120 min ettekanne sisaldab jooksvat küsimustele vastamist. 

 • e-kaubanduse intensiivkoolitus 270 min
  Sobib hästi ettevõttele, kes soovib oma töötajaid kurssi viia e-kaubanduse üldiste aluste, statistika, seadusandluse, kasutajakogemuse ja klienditeeninduse põhimõtetega. Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille eesmärk on anda hea ja kompaktne ülevaade e-kaubanduses valitsevatest trendidest ning läbi asjatundlikkuse tõsta e-poe teeninduse professionaalsust kliendi ootuseid ületavaks. Loe lähemalt intensiivkoolituse detailset kirjeldust.

E-kaubanduse sisekoolituste maksumus

🔍  lühikoolitus 60 min 250 € (käibemaks ei lisandu)
 

🔍  üldkoolitus 120 min 400 € (käibemaks ei lisandu)
 

🔍  intensiivkoolitus 270 min 650 € (käibemaks ei lisandu) 

Koolituse hind ei sisalda toitlust, tehnikat ega ruumide renti. Toimumispaigaga väljaspool Tallinna lisandub kütusekulu kompensatsioon. 

Koolituse tingimused
 

Koolitused toimuvad kokkuleppel tellijaga. Koolituspakettide hinnad ei sisalda ruume, tehnikat ega toitlustust. Koolitused toimuvad üle Eesti, kuid väljaspool Tallinna lisandub koolituse maksumusele kütusekulu kompensatsioon. 

 

Kui koolitus jääb tellijast tuleneval põhjusel ära, on kuni 7 päeva ette teatades tühistamine tasuta. Kuni 3 päeva ette teatades, kuulub tasumisele 50% koolituse maksumusest. Vähem kui 3 päeva ette teatades, kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. 


TesteShop OÜ järgib koolitamisel kõiki täiskasvanute koolituse seadusest ning täienduskoolituse standardist tulenevaid nõudeid. TesteShop OÜ-l on täienduskoolituse läbiviimiseks kehtiv tegevusteade nr 220889 Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Signe Kõiv.png

Koolitaja


Signe Kõiv
Olen e-kaubanduse käekäiku jälginud aastast 2007 ja tõsimeeli seda usku, et meie tulevikuostud saavad olema valdavalt internetist. Võidavad need e-poed, kes rahvusvahelises konkurentsis säilitavad oma isikupära ja pakuvad ootuseid ületavat ostukogemust. 


Minus senine teekond on tugevalt põimunud e-kaubanduse, turunduse ja müügiga:

🔍  Ebutiik.ee kaasasutaja ja e-kaupleja aastatel 2007-2015 

🔍  E-kaubanduse Liidu juht 2015-2018

🔍  Turundajate Liidu juht 2018-2019

🔍  Tartu Kutsehariduskeskuse e-kaubanduse spetsialisti õppeprogrammi konsultant ja külalislektor 2017/2018 õ.a.

🔍  Tarbijavaidluste komisjoni liige ettevõtjate esindajana 2015-2018

🔍  Kaubandus.ee kasutajasõbraliku e-poe konkursi žürii liige 2016-2018 

🔍  E-smaspäeva kampaania korraldaja 2015-2018

🔍  Kuldmuna 2019 konverentsi, konkursi ja auhinnagala korraldaja

🔍  e-kaubanduse seminaride korraldaja ja lektor koolitustel

🔍  TesteShop asutaja ja e-kaubanduse strateeg 2021-...

Töökogemust toetavad EBSi magistrikraad juhtimises ja turunduses ning õpingud TÜ õigusteaduskonnas Tallinnas, kus minu fookuses on e-kaubandusega seonduv õigusloome nii siseriiklikult kui piiriüleselt.