E-KAUBANDUSE INTENSIIVKOOLITUS 

Kuidas pakkuda e-poes esmaklassilist teenust?

Kuigi e-kaubandus startis juba 1994. aastal, ei ole meil täna ülemäära palju võimalusi koolitatud valdkonna spetsialistide palkamiseks. Kutsehariduses käivitus e-kaubanduse spetsialisti õppeprogramm 2017. aastal nii Tallinnas kui Tartus ja kogub üha populaarsust, kuid potentsiaalset sihtrühma on enam kui 5000 e-poe töötaja jagu. Seegi number kasvab aasta-aastalt. Nii põhineb e-poe töötajate väljaõpe tihti kohapealsel praktikal ja heade kolleegide juhendamisel. 

Kui Sinu sooviks on parima võimaliku kasutajakogemuse ja klienditeeninduse pakkumine e-poes, saan Sulle appi tulla e-kaubanduse intensiivkoolitusega töötajatele. Intensiivkoolitus sobib hästi ettevõttele, kes soovib oma töötajaid kiirelt kurssi viia e-kaubanduse üldiste aluste, statistika, seadusandluse, kasutajakogemuse ja klienditeeninduse põhimõtetega. 

Koolituse teave

Eesmärk: anda hea ja kompaktne ülevaade e-kaubanduses valitsevatest trendidest ning läbi asjatundlikkuse tõsta e-poe teeninduse professionaalsust kliendi ootuseid ületavaks.

Sihtgrupp: koolitus sobib kõigile e-kaubandusest huvitunud ja e-poe tegemistega otseselt seotud töötajatele.

Tulemus: tegemist on väga praktilise koolitusega, mille läbimisel töötajad:

  • on kursis e-kaubanduse arengu ja hetkeolukorraga

  • õpivad kiiresti leidma e-kaubanduses relevantset satistikat

  • mõistavad e-kaubandust reguleerivad olulisemaid seadusesätteid (tsiviilseadustiku üldosa seadus, võlaõigusseadus, kaubandustegevuse seadus, tarbijakaitseseadus, isikuandmete kaitse seadus)

  • oskavad lahendada erinevaid klienditeeninduse situatsioone

  • teavad kasutajakogemuse põhimõtteid ja oskavad neid e-poes testida

  • väärtustavad järelteeninduse vajadust ja kliendikeskset lähenemist.


Õppemaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd (270 min). Lisanduvad  puhkepausid ja lõuna (ei sisaldu koolituse maksumuses).

Koolituse lõpetamine: Kõik koolitusel osalejad saavad PDF-formaadis koolitusmaterjalid ja testi edukalt sooritajad saavad täienduskoolituse standardile vastava tunnistuse. Aktiivsematele osalejatele üllatused! 

Näidis päevakava

10:00-11:00      sissejuhatus e-kaubandusse

11:00-12:00      e-kaubanduse hetkeolukord ja trendid

12:45-14:00      seadusandlus e-kaubanduses

14:00-14:30      praktilised klienditeeninduse ülesaned

14:45-15:15       kasutajakogemuse põhimõtted ja testimine

15:15-15:45       järelteenindus ja kliendikeskne mõtteviis

15:45-16:00      test teadmiste kinnistamiseks 

Koolituse tingimused
 

Koolitused toimuvad kokkuleppel tellijaga. Koolituspakettide hinnad ei sisalda ruume, tehnikat ega toitlustust. Koolitused toimuvad üle Eesti, kuid väljaspool Tallinna lisandub koolituse maksumusele kütusekulu kompensatsioon. 

 

Kui koolitus jääb tellijast tuleneval põhjusel ära, on kuni 7 päeva ette teatades tühistamine tasuta. Kuni 3 päeva ette teatades, kuulub tasumisele 50% koolituse maksumusest. Vähem kui 3 päeva ette teatades, kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. 


TesteShop OÜ järgib koolitamisel kõiki täiskasvanute koolituse seadusest ning täienduskoolituse standardist tulenevaid nõudeid. TesteShop OÜ-l on täienduskoolituse läbiviimiseks kehtiv tegevusteade nr 220889 Eesti Hariduse Infosüsteemis.

E-kaubanduse intensiivkoolituse maksumus (270 min)

  • e-kaubanduse süvakoolitus 650 € (käibemaks ei lisandu)

Hind sisaldab 60 min tasuta konsultatsiooni ettevõtte vajaduste kaardistamiseks. Kehtib kuni 50 osalejaga koolitusele, ei sisalda toitlustust, tehnikat ega ruumide renti. 

Signe Kõiv.png

Koolitaja


Signe Kõiv
Olen e-kaubanduse käekäiku jälginud aastast 2007 ja tõsimeeli seda usku, et meie tulevikuostud saavad olema valdavalt internetist. Võidavad need e-poed, kes rahvusvahelises konkurentsis säilitavad oma isikupära ja pakuvad ootuseid ületavat ostukogemust. 


Minus senine teekond on tugevalt põimunud e-kaubanduse, turunduse ja müügiga:

🔍  Ebutiik.ee kaasasutaja ja e-kaupleja aastatel 2007-2015 

🔍  E-kaubanduse Liidu juht 2015-2018

🔍  Turundajate Liidu juht 2018-2019

🔍  Tartu Kutsehariduskeskuse e-kaubanduse spetsialisti õppeprogrammi konsultant ja külalislektor 2017/2018 õ.a.

🔍  Tarbijavaidluste komisjoni liige ettevõtjate esindajana 2015-2018

🔍  Kaubandus.ee kasutajasõbraliku e-poe konkursi žürii liige 2016-2018 

🔍  E-smaspäeva kampaania korraldaja 2015-2018

🔍  Kuldmuna 2019 konverentsi, konkursi ja auhinnagala korraldaja

🔍  e-kaubanduse seminaride korraldaja ja lektor koolitustel

🔍  TesteShop asutaja ja e-kaubanduse strateeg 2021-...

Töökogemust toetavad EBSi magistrikraad juhtimises ja turunduses ning õpingud TÜ õigusteaduskonnas Tallinnas, kus minu fookuses on e-kaubandusega seonduv õigusloome nii siseriiklikult kui piiriüleselt.