E-KAUBANDUSE ASJATUNDJAKS: IDEEST TEOSTUSENI

E-kaubanduse asjatundjaks: ideest teostuseni

2. juunil 2021 kell 13:00 - 17:00

Zoom veebiplatvormil

Oled loomas oma esimest e-poodi või soovid kaasajastada olemasolevat platvormi? Sul on idee ja nägemus, kuid puudub veel selge plaan ja koostööpartner? Oled õiges kohas! Tule e-kaubanduse koolitusele, kus fookuses on:
 

 • e-poe ärinõuete analüüsi koostamine (60 min)
  Annan praktilised juhised e-poe ärinõuete analüüsi teostamiseks, mis eelkõige aitab paremini mõista oma äri, kuid aitab kaasa ka arendaja ja e-poe platvormi valikul. Selgitan e-poe arendusega kaasnevaid kitsaskohti ja puudujääke töövõtulepingutes. Annan nõuandeid SEO seadistamiseks, et orgaanilises otsingus paremaid tulemusi saavutada. Hästi läbimõeldud planeerimise etapp aitab vältida hilisemaid kulukaid õppetunde arendusprotsessis.

   

 • erinevate e-poe platvormide võrdlus ja integratsioon majandustarkvaraga (60 min)
  Tutvustan Eestis enam levinud e-poe platvorme (WooCommerce, Magento, Voog, Wix, Shoproller,) ja analüüsin nende sobivust erinevate ärinõuete kontekstis. Kas platvormi valikul loeb müügitoodete arv, kliendiprofiilide spetsiifika või hoopis eelarve? Räägime, kuidas lahendada laohaldus ja integratsioon majandustarkvaraga ning millele tähelepanu pöörata makse- ja tarnelahenduste valikul. 

   

 • ülevaade e-poe loomisega seotud võimalikest kuludest (60 min)
  Teen põhjaliku ülevaate erinevate platvormide kasutusega kaasnevatest võimalikest kuludest, aga ka e-poe halduse, turunduse, raamatupidamise ja juhtimisega seotud väljaminekutest. 

   

 • praktiline ülesanne e-poe ärinõuete analüüsi teostamiseks (30 min)
  Osalejad saavad praktiliste näidete varal koostada oma e-poe ärinõuete analüüsi ja eelarve.

   

 • test teadmiste kinnistamiseks (15 min)
  Koolitus lõppeb testiga, et kinnistada värskelt omandatud teadmisi.

Koolituse maksumus

 

 • Soodushind kuni 26. maini 60 € osaleja (käibemaks ei lisandu)
   

 • Tavahind alates 27. maist 80 € osaleja (käibemaks ei lisandu)

Koolituse teave


Eesmärk: anda praktilised juhised e-poe ärinõuete analüüsi teostamiseks, arendusprojekti edukaks juhtimiseks ja kliendisõbraliku e-poe lansseerimiseks.


Sihtgrupp: koolitus sobib kõigile e-kaubandusest huvitunud inimestele, alustavale e-kauplejale ja e-poe tegemistega otseselt seotud töötajatele.

Tulemus: tegemist on väga praktilise koolitusega, mille läbimisel:

 • oskad koostada e-poe ärinõuete analüüsi

 • mõistad enimkasutatud e-poe platvormide erinevusi ja võimalusi

 • oled kursis SEO põhimõttetega 

 • analüüsid ja eelarvestad e-poe loomisega seotud kulusid.

 

Õppemaht: 5 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Koolituse läbimine: Kõik koolitusel osalejad saavad PDF-formaadis koolitusmaterjalid ja testi edukalt sooritajad saavad täienduskoolituse standardile vastava tunnistuse. Aktiivsematele osalejatele üllatused! 

Päevakava

13:00-14:00      e-poe ärinõuete analüüs

14:00-15:00      e-poe platvormide võrdlus ja integratsioonid

15:15-16:15       lansseerimiskulude eelarvestamine

16:15-16:45      praktiline ärinõuete analüüsi koostamine

16:45-17:00     test teadmiste kinnistamiseks

Koolituse tingimused
 

Koolitus toimub Zoom veebiplatvormil, vahetult enne koolitust saadetakse registreerujatele link osalemiseks eeldusel, et osalustasu on makstud. Koolitusel ei ole järelvaatamise võimalust. 

Osalejatele saadetakse peale koolitust elektrooniline tagasisideküsitlus eesmärgiga hinnata koolituselt saadud kasu ja rahulolu. Tagasisidele vastamine on anonüümne.

 

Kui osalejal ei ole võimalik koolitusele tulla, on kuni 7 päeva ette teatades tühistamine tasuta. Kuni 3 päeva ette teatades, kuulub tasumisele 50% koolituse maksumusest. Vähem kui 3 päeva ette teatades, kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. 


TesteShop OÜ järgib koolitamisel kõiki täiskasvanute koolituse seadusest ning täienduskoolituse standardist tulenevaid nõudeid. TesteShop OÜ-l on täienduskoolituse läbiviimiseks kehtiv tegevusteade nr 220889 Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Koolitaja


Signe Kõiv
Olen e-kaubanduse käekäiku jälginud aastast 2007 ja tõsimeeli seda usku, et meie tulevikuostud saavad olema valdavalt internetist. Võidavad need e-poed, kes rahvusvahelises konkurentsis säilitavad oma isikupära ja pakuvad ootuseid ületavat ostukogemust. 


Minus senine teekond on tugevalt põimunud e-kaubanduse, turunduse ja müügiga:

 • e-kaupleja aastatel 2007-2015 

 • E-kaubanduse Liidu juht 2015-2018

 • Turundajate Liidu juht 2018-2019

 • Tartu Kutsehariduskeskuse e-kaubanduse spetsialisti õppeprogrammi konsultant ja külalislektor 2017/2018 õ.a.

 • Tarbijavaidluste komisjoni liige ettevõtjate esindajana 2015-2018

 • Kaubandus.ee kasutajasõbraliku e-poe konkursi žürii liige 2016-2018 

 • E-smaspäeva kampaania korraldaja 2015-2018

 • Kuldmuna 2019 konverentsi, konkursi ja auhinnagala korraldaja

 • e-kaubanduse seminaride korraldaja ja lektor koolitustel

 • TesteShop asutaja ja e-kaubanduse strateeg 2021-...

Signe Kõiv.png

Töökogemust toetavad EBSi magistrikraad juhtimises ja turunduses ning õpingud TÜ õigusteaduskonnas Tallinnas, kus minu fookuses on e-kaubandusega seonduv õigusloome nii siseriiklikult kui piiriüleselt.