E-KAUBANDUSE ASJATUNDJAKS:
OMA E-POE LOOMINE

E-kaubanduse asjatundjaks: oma e-poe loomine

11. august 2021 kell 10:00 - 16:00

Zoom veebiplatvormil

Oled avamas oma e-poodi või planeerid karjäärimuutust ja otsid uusi väljakutseid e-kaubanduses? Soovid head ja kiiret ülevaadet e-kaubandusega seonduvast või hoopis koolitada oma ettevõtte töötajaid? Oled õiges kohas! Tule e-kaubanduse koolitusele, kus saad praktilised juhised oma e-poe loomiseks ja e-kaubandusega seotud teadmiste omandamiseks:
 

 • äriidee hindamine
  Mis on minu e-poe eesmärk, tekkelugu, unikaalne pakkumine?

 • turu-uuring ja konkurentsianalüüs
  Milline on e-kaubanduse hetkeseis Eestis ja maailmas, kes on minu konkurendid ja kuidas neil läheb?

 • sobiva platvormi valik, makse- ja tarnelahendused
  Milline tarkvara minu e-poele kõige paremini sobib, keda ja mille alusel valida koostööpartneriks?

 • ülevaade e-kaubandusega kaasnevatest kuludest
  Millised on e-poe tegevusega kaasnevad püsi- ja muutuvkulud?

 • seadusest tulenevad nõuded e-poele
  Millised seadused e-kaubandust reguleerivad, mis peab sisalduma müügitingimustes, millised on kaupleja ja tarbija õigused ning kohustused?

 • usaldusväärse e-poe tunnused
  Tarbijate eelistused e-poest ostmisel ja edutegurid usaldusväärsuse ehitamisel.

  TesteShop on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Töötukassa klient saab koolituskaardi alusel valida TesteShopi koolituste seast endale sobiva koolituse, mille eest tasub Töötukassa.

Koolituse maksumus

 

 • Varajasele liitujale 75 € osaleja (saadaval 20 piletit, käibemaks ei lisandu)
   

 • Soodushind kuni 21. juulini 95 € osaleja (käibemaks ei lisandu)

 • Tavahind alates 22. juulist 130 € osaleja (käibemaks ei lisandu)

Koolituse teave


 Eesmärk: anda hea ja kompaktne ülevaade e-kaubanduses valitsevatest trendidest ning läbi asjatundlikkuse tõsta e-poe teeninduse professionaalsust kliendi ootuseid ületavaks.


Sihtgrupp: koolitus sobib kõigile e-kaubandusest huvitunud inimestele, alustavale e-kauplejale ja e-poe tegemistega otseselt seotud töötajatele.

Tulemus: tegemist on väga praktilise koolitusega, mille läbimisel:

 • oled kursis e-kaubanduse arengu ja hetkeolukorraga

 • õpid kiiresti leidma e-kaubanduses relevantset satistikat

 • mõistad e-kaubandust reguleerivad olulisemad seadusesätted (tsiviilseadustiku üldosa seadus, võlaõigusseadus, kaubandustegevuse seadus, tarbijakaitseseadus, isikuandmete kaitse seadus)

 • oskad lahendada erinevaid klienditeeninduse situatsioone.

 

Õppemaht: 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Koolituse lõpetamine: Kõik koolitusel osalejad saavad PDF-formaadis koolitusmaterjalid ja testi edukalt sooritajad saavad täienduskoolituse standardile vastava tunnistuse. Aktiivsematele osalejatele üllatused! 
  

Päevakava

09:45-10:00     kogunemine ja koolituspäeva algus

10:00-11:30      koolitus

11:45-12:30       koolitus

13:30-14:45      koolitus

15:00-15:45       koolitus

15:45-16:00      test teadmiste kinnistamiseks, koolituse lõpetamine

Koolituse tingimused
 

Koolitus toimub Zoom veebiplatvormil, vahetult enne koolitust saadetakse registreerujatele link osalemiseks eeldusel, et osalustasu on makstud. Koolitusel ei ole järelvaatamise võimalust. 

Osalejatele saadetakse peale koolitust elektrooniline tagasisideküsitlus eesmärgiga hinnata koolituselt saadud kasu ja rahulolu. Tagasisidele vastamine on anonüümne.

 

Kui osalejal ei ole võimalik koolitusele tulla, on kuni 7 päeva ette teatades tühistamine tasuta. Kuni 3 päeva ette teatades, kuulub tasumisele 50% koolituse maksumusest. Vähem kui 3 päeva ette teatades, kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. 


TesteShop OÜ järgib koolitamisel kõiki täiskasvanute koolituse seadusest ning täienduskoolituse standardist tulenevaid nõudeid. TesteShop OÜ-l on täienduskoolituse läbiviimiseks kehtiv tegevusteade nr 220889 Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Koolitaja


Signe Kõiv
Olen e-kaubanduse käekäiku jälginud aastast 2007 ja tõsimeeli seda usku, et meie tulevikuostud saavad olema valdavalt internetist. Võidavad need e-poed, kes rahvusvahelises konkurentsis säilitavad oma isikupära ja pakuvad ootuseid ületavat ostukogemust. 


Minus senine teekond on tugevalt põimunud e-kaubanduse, turunduse ja müügiga:

 • e-kaupleja aastatel 2007-2015 

 • E-kaubanduse Liidu juht 2015-2018

 • Turundajate Liidu juht 2018-2019

 • Tartu Kutsehariduskeskuse e-kaubanduse spetsialisti õppeprogrammi konsultant ja külalislektor 2017/2018 õ.a.

 • Tarbijavaidluste komisjoni liige ettevõtjate esindajana 2015-2018

 • Kaubandus.ee kasutajasõbraliku e-poe konkursi žürii liige 2016-2018 

 • E-smaspäeva kampaania korraldaja 2015-2018

 • Kuldmuna 2019 konverentsi, konkursi ja auhinnagala korraldaja

 • e-kaubanduse seminaride korraldaja ja lektor koolitustel

 • TesteShop asutaja ja e-kaubanduse strateeg 2021-...

Signe Kõiv.png

Töökogemust toetavad EBSi magistrikraad juhtimises ja turunduses ning õpingud TÜ õigusteaduskonnas Tallinnas, kus minu fookuses on e-kaubandusega seonduv õigusloome nii siseriiklikult kui piiriüleselt.